Fredriksborgveien 23

Hage 1. etg
Hage 2. etg
Inngangsparti m/garasje
Interiør fra leilighet i 1. etg
Interiør fra leilighet i 2. etg
Interiør fra leilighet 3. etg