Elektrisk buss ved ladestasjon

The future is electric


Grønn Mobilitet

Ruter, sammen med Oslo, har høye ambisjoner når det gjelder reduksjon av klimautslipp i kollektivtransporten. Alle transportmidler skal i 2020 drives kun av fornybar energi. I 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslippsteknologi. Vi har visualisert elektriske busser ved ladestasjoner - se resultatet og hvordan vi har gjort det under.

2 elektriske busser ved ladestasjonElektrisk buss ved ladestasjon