Signaturbilder

Signaturbilder benyttes gjerne til å kommunisere en bestemt stemning eller budskap og lages ved å kombinere elementer fra både 3D og forskjellige foto

Signaturbilde - Umbrella

Signaturbilde - Morning Silence

Se hvordan de lages her