Utvikling av en ny bydel


Ulven

Ulven Oversiktsbilde fra helikopter

Over en periode på 3 år har vi jobbet tett sammen med Fabritius og LPO Arkitekter for å skape bilder og filmer for å påvirke politikere, nærmiljø og investorer i både inn- og utland.

 

Ulven Torg oversikt
Ulven Torg - tidligfase visualisering Ulven Torg - arkitektur begynner å ta form Ulven Torgbygg er på plass Ulven Torgbygg med torgplassen
Ulven_park Ulven tidlig viz med bare bygningsvolumer Ulven Miljøbilde
Ulven Park Ulven Kafeliv Ulven Gatemiljøbilde