Eikelijordet

Eikelijordet

Eikelijordet – Stor leveranse for OBOS Block Watne Follo

Eikelijordet er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS Block Watne og OBOS Nye Boliger. Prosjektet omfatter utvikling av ca. 200 boliger i Ski utenfor Oslo, der OBOS Block Watne skal bygge omtrent halvparten. Rundt årsskiftet 2019–2020 ble første byggetrinn tegnet opp. I arbeidet med salg og markedsføring av prosjektet har Oxivisuals levert 3D-visualiseringer i stort omfang.

Et prosjekt med mange kvaliteter

Prosjektleder i OBOS Block Watne Follo, Lars Teppen, forteller at de tidlig besluttet at det ville være behov for et stort  antall illustrasjoner.  

– Eikelijordet har mye å vise. Det er et høykostnadsprosjekt, der boligene har høy standard. Det er generelt et høyt prisnivå i Ski og vi opplever at kundenes forventninger er deretter. Derfor ønsket vi illustrasjoner som viser alle de gode kvalitetene ved prosjektet, sier han.

For kunder som kjøper ny bolig er det viktig å ha tilgang på tilstrekkelig med informasjon, slik at de kan ta et valg som er riktig for dem. På dette området er gode og realistiske 3D-visualiseringer helt essensielt. Teppen mener at Oxivisuals leverer på svært høyt nivå.

– Kvaliteten på bildene er veldig bra. Vi er veldig fornøyd med leveransen, sier han.

Stor og omfattende bestilling

Foreløpig har Oxivisuals levert nærmere 60 visualiseringer til prosjektet, over et tidsrom på to måneder. Teppen forteller at dette er den største bestillingen OBOS Block Watne noensinne har levert til Oxivisuals.

– Vi merket jo at prosessen var mer omfattende enn tidligere prosjekter vi har hatt med dem, men det skyldes først og fremst oppdragets omfang. Vi la opp til det selv ved å gjøre en stor bestilling, sier han.

Han forteller videre at de sørget for å levere bestillingen samt informere om omfanget tidlig. Dermed kunne Oxivisuals sette av ressurser til å gjøre jobben så snart det ble klart.  

– De har levert til avtalt tid, og til avtalt pris. Fristene vi oppga har de forholdt seg til, og det er viktig, sier Teppen

God kommunikasjon og effektive prosesser

OBOS Block Watne har et samarbeid med Oxivisuals sentralt, og anbefaler alle sine distriktskontorer å benytte dem på sine prosjekter. På Follo-kontoret er det hovedsakelig markedskonsulenten som har hatt kommunikasjonen med Oxivisuals når de har jobbet med Eikelijordet.

– Tilbakemeldingen fra markedskonsulent er at samarbeidet har gått veldig bra. De har levert på alle endringene vi har ønsket, og det har aldri vært usikkerhet rundt prosessen, sier Teppen.

Han forteller at kommunikasjonen var god og effektiv, noe som er avgjørende på et prosjekt av dette omfanget.

– Oxivisuals har en god og presis leveranse. Endringene vi har bedt om har blitt utført uten mangler. For oss er det viktig at man slipper å bruke mye tid og energi på å gjøre ting flere ganger, sier han

Vil også bruke Oxivisuals i fremtiden

For OBOS Block Watne Follo begynner snart arbeidet med byggetrinn 2 på Eikelijordet. Dermed blir det mer arbeid for Oxivisuals i løpet av 2020. Teppen forteller at han også vil bruke Oxivisuals på fremtidige prosjekter.

– Ja, det kan fort skje, og det skyldes kvaliteten på leveransen. Jeg har heller ingen problemer med å anbefale andre å bruke dem, avslutter han.

Prosjekt: Eikelijordet
Sted: Nordre Follo
Kunde: OBOS Block Watne, avd. Follo

Eikelijordet (ekstern side)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta spennende tilbud og nyheter