Lillo Gård

Lillo Gård

Lillo Gård – Stor og kreativ leveranse for Eiendomsplan og OBOS

Lillo Gård er et stort boligprosjekt i Nydalen i Oslo. Tomten strekker seg over 26 mål, hvor det er bygget 414 leiligheter og omkring 5000 kvadratmeter med næringseiendom. De første leilighetene ble lagt ut for salg i 2015. Våren 2020 er det kun få leiligheter igjen til salgs.

Det er Eiendomsplan AS som har hatt det overordnede ansvaret for prosjektet, utviklet i samarbeid med OBOS. For å utarbeide visualiseringer til markedsmateriell engasjerte Eiendomsplan Oxivisuals.

Kreativ kompetanse og geografisk nærhet

I Eiendomsplan var det Jørn Wollebekk som hadde ansvar for salg og markedsføring av prosjektet, og det var han som tok beslutningen om å samarbeide med Oxivisuals.

– Jeg ønsket å benytte en leverandør som kunne følge oss gjennom hele prosjektet. Vi ville ha noen som var i fysisk nærhet til oss, slik at vi kunne følge prosessen tett, forteller Wollebekk.

Oxivisuals har levert alt av interiørbilder og de fleste av fasadebildene til boligprosjektet. Disse ble brukt i salgsillustrasjoner. Wollebekk forteller dessuten at Oxivisuals foreslo noen originale illustrasjoner, der visualiseringene viste plantegninger oppi matkasser og andre settinger. Denne kreativiteten var noe som imponerte han.

– De laget noen spesielle annonser som ga oss mye oppmerksomhet. Det var i stor grad Oxivisuals’ fortjeneste at disse ble så bra. For oss var det verdifullt at de var i stand til å jobbe kreativt på denne måten, og jeg føler det er sjeldent at et sånt selskap nærmest opptrer som et reklamebyrå, sier Wollebekk.

Avgjørende med illustrasjoner som viser sannheten

Noe som var svært avgjørende for Wollebekk, var å sikre levering av 3D-visualiseringer som illustrerte virkeligheten slik den kom til å bli. Dette blir ekstra viktig når de skal vise noe som enda ikke er bygget.

– Det presisjonsmessige var viktig. For oss er det avgjørende å ha illustrasjoner som på alle måter viser sannheten. Vi må kunne vise alt, fra hvordan sollyset treffer og hvordan utsikten er fra alle vinkler, til hvordan det ser ut inne. Er det en taklampe på bildet må det kunne festes en taklampe der i virkeligheten. Kommer det til å falle en skygge et sted i leiligheten, så må den med på illustrasjonen, sier han.

Innholdet i visualiseringene er med andre ord helt sentralt for et slikt prosjekt. Samtidig er Oxivisuals avhengig av til en hvert tid korrekt underlag fra arkitekt, mens utbygger på sin side ønsker å få materiellet på plass så raskt som mulig. Dette medfører komplekse prosesser.

– Alle mikrodetaljer som kundene kan registrere må inn i bildene. Samtidig er vi presset på tid og ønsker å begynne salget, uten at vi kan la det gå utover kvaliteten på bildene. Det har det heller ikke gjort her, sier Wollebekk.

Bred leveranse og en ryddig produksjonsprosess

I tillegg til illustrasjoner av interiør og eksteriør, har Oxivisuals produsert animasjoner til sosiale medier samt levert innhold til utendørsreklame på Oslos T-banestasjoner. Wollebekk forteller at produksjonsprosessen gikk ryddig for seg, selv om det ble noen  endringer og justeringer underveis.

– Man kommer ikke unna at det skjer endringer underveis, når man har så mange varianter av boliger og mange ulike vinkler og utsnitt. Av og til oppdager du at alt ikke er helt slik det er tenkt å være, sier Wollebekk.

Da er det viktig å ha samarbeidspartnere som håndterer situasjoner på en profesjonell måte. Wollebekk forteller at det ikke oppstod nevneverdige utfordringer under arbeidet med Lillo Gård, og at alle endringsønsker ble behandlet på en tilfredsstillende måte.

– Illustrasjonene blir lett en stressfaktor i et stort prosjekt som dette, fordi materiellet som skal produseres er så viktig. Kommer det ikke i tide kan det stoppe fremdriften, eller forsinke salgsstart. Det er mye penger på spill med disse bildene, sier Wollebekk.

Han påpeker at illustrasjonene er så avgjørende at dersom noe ikke hadde fungert, måtte de ha funnet en annen leverandør. Dette var aldri et tema under arbeidet med Lillo Gård. Det ble heller aldri vurdert andre leverandører i forkant av oppstart med prosjektet.

En verdifull og tilgjengelig sparringspartner

Etter hvert som prosjektet gikk fremover ble også prosjektselger i OBOS, Marius Holm, mer involvert i prosessen. Han forteller om et godt samarbeid som ga han frihet til å komme med ideer og forslag, og som Oxivisuals fant konkrete løsninger på. Samtidig var de tilgjengelige med faglig innsikt og innspill når dette var nødvendig.

– Oxivisuals er en god og viktig sparringspartner for oss. Det er korte linjer og enkelt å komme i kontakt med dem. Og så er de allsidige og oppriktig interessert i at resultatet skal bli bra, forteller Holm.

Både Wollebekk og Holm benyttet seg av muligheten til å ta turen innom Oxivisuals’ kontorer på Skøyen for å få enda bedre oversikt over prosessen. Deres oppfatning er at Oxivisuals har en robust stab samtidig som det er kort vei til toppen, og at medarbeiderne alltid er tilgjengelige for dem som kunde.

– På et slikt prosjekt er det ofte vanskelig å vite helt på forhånd hva det er man ønsker å bestille. Det er litt sånn at veien blir til mens man går. Derfor var det verdifullt at kommunikasjonen fungerte og at det var mulig å ta turen innom hvis det var behov for det, sier Wollebekk.

– Du kan ikke bare bestille ti bilder, og så får du ti bilder. Det er en dynamisk prosess der vi bygger bildene sammen, sier Holm.

Tilfredstillende kvalitet og samarbeid

Wollebekk og Holm er begge godt fornøyd med materiellet som ble levert under samarbeidet om Lillo Gård. Wollebekk forteller også at andre som var involvert i prosjektet beskrev illustrasjonene som noen av de beste på markedet på det tidspunktet de ble laget.

– Kvaliteten og samarbeidet har absolutt vært tilfredsstillende. Akkurat nå har jeg ikke så mange ferske erfaringer å sammenligne med, men det vi fikk levert svarte til forventningene jeg hadde, sier Wollebekk.

Holm påpeker også at markedet hele tiden utvikler seg, slik at det er avgjørende med tette og gode arbeidsprosesser. Det viktigste er å få frem de kvalitetene ved prosjektet som får kjøpet til å oppleves trygt, og det mener han Oxivisuals har fått til.

Vil bruke på Oxivisuals på prosjekter i fremtiden

Wollebekk forteller at han flere ganger har anbefalt Oxivisuals til andre utbyggere. Han mener også det er sannsynlig at han kommer til å bruke dem på prosjekter i fremtiden.

– De er forutsigbare på leveranse og pris, de er dyktige og leverer høy kvalitet. Jeg er fornøyd, sier Wollebekk.

Holm og OBOS har samarbeidet med Oxivisuals på flere andre prosjekter i etterkant av leveransen til Lillo Gård. Også han ønsker å benytte Oxivisuals’ tjenester på fremtidige prosjekter.

Prosjekt: Lillo Gård
Sted: Nydalen, Oslo
Kunde: Eiendomsplan/OBOS

Lillo Gård (ekstern side)

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Motta spennende tilbud og nyheter