Firmastrategi.

Når vi skaper 3D-visualiseringer til ditt boligprosjekt er det markedskommunikasjon vi leverer.

Bildene vi produserer er både estetisk flotte og informative, men funksjonen er allikevel først og fremst å fortelle historier; om hvordan akkurat denne boligen kan bli et hjem. Visualiseringene skal være unike og detaljerte, og prosessen som ligger bak må derfor være nøye gjennomtenkt.

Det er sjeldent ventetid hos Oxivisuals, og vi setter som regel i gang med et prosjekt umiddelbart etter bestilling. Vi legger vår stolthet i å sette våre kunders visjoner ut i livet, og derfor ønsker vi at du også er involvert og engasjert. Når du er like opptatt av bildene som vi er av å lage de, gir prosessen de aller beste resultatene.

Innsikt

Det første vi gjør er å be deg om underlag – tegninger, planer, modeller, beskrivelser og gjerne referansebilder. Slik skaffer vi oss oversikt over omfang og beskaffenhet, og vi kan raskt utarbeide en lett navigerbar, rudimentær 3D-modell av hele prosjektet.

Modellen danner grunnlag for et oppstartsmøte. Dette kan være et fysisk møte i våre lokaler, en videokonferanse, eller foregå via e-post og telefon; praktiske hensyn og prosjektets størrelse og kompleksitet bestemmer gjerne omfanget. Hensikten er å få klarhet i fokusområder og målgrupper, å kartlegge i detalj hva som skal produseres, samt å bli enig om premissene for leveransen. Skal f.eks. noen av bildene brukes til pre-markedsføring? Da kan vi prioritere og forsere produksjon av disse.

Jo mer detaljert underlaget fra deg er desto raskere treffer vi på uttrykket du ønsker. Er det en bestemt stilart du har i tankene? Har du sett en sofa du vil skal være utgangspunkt for interiøret i en leilighet? Hvis du har referansebilder er det enklere for oss å skape noe spennende ut i fra dine idéer og visjoner.

Kameravinkler

Med bakgrunn i modellen, terrenget der prosjektet skal ligge og dine ønsker og preferanser finner vi fram til kameravinkler. Sammen blir vi enige om hva hvert enkelt motiv skal inneholde og kommunisere, og hvordan det best lar seg visualisere. Tid på døgnet defineres, noen ganger også tid på året. Ofte vil det være behov for bakgrunns- og utsiktsfoto til å integrere 3D-visualiseringen i; vi kan sørge for dronefotografering av tomt og omgivelser.

Utkast

3D-artistene våre setter nå i gang med å produsere bildene. Avhengig av hva som har blitt avtalt ved oppstart kan du få se skisser på forskjellige stadier. I enkelte tilfeller er det hensiktsmessig å begynne med forenklede grovskisser, f.eks. der det er behov for å bekrefte tiltenkte vinkler, eller vise hvordan sol og skygge faller i et motiv. Men som regel har vi allerede nok informasjon til å presentere detaljerte utkast uten disse, tilnærmet det uttrykk de ferdige bildene vil komme til å få. Farger og materialer vil være iht. spesifikasjoner, omgivelser tilsvarer utomhusplaner, og populering, møblering og annen detaljering utføres basert på dine ønsker og 3D-artistens faglige og kreative ekspertise.

Fotorealistike 3D-visualiseringer.
Eksempel på en “white view”, forenklet grovskisse som viser kameravinkel og lysforhold.

Utkastet er din korrektur, og vi ønsker tilbakemelding på alle aspekter ved bildene. Er uttrykket slik du så for deg? Skulle sofaen hatt en annen farge? Har menneskene i bildet riktig alder? Vi passer selvfølgelig på at tekniske detaljer, solretning osv. er korrekte og iht. spesifikasjoner, men det hender ting ser annerledes ut enn det man har forestilt seg på forhånd. Fasadefargene hadde muligens gjort seg bedre dersom bildet var fra en annen tid på dagen? Kanskje landskapsarkitekt har endret utearealene siden oppstart? Uansett foretar vi endringene du ber om, og dersom noe er uklart så snakker vi sammen.

Fotorealistike 3D-visualiseringer.
Utkast basert på tilgjengelig underlag og beskrivelser og innspill fra kunde.

Ferdige bilder

God og presis gjensidig kommunikasjon er en nøkkel gjennom hele prosessen. Vi tilstreber å samordne endringer for å begrense antall iterasjoner, og sørger dermed for at tidsfristene holdes. Når alle tilbakemeldinger er mottatt og implementert, leveres det vi anser som det ferdige bildet, i tråd med oppdragsbeskrivelsen.

Uforutsette ting kan imidlertid oppstå, både underveis og i etterkant. Det kan være tekniske justeringer på bygg, endrede romløsninger eller ny utomhusplan. Slike ting tar vi selvfølgelig hensyn til, og vi finner sammen ut hvordan vi best løser det. Til syvende og sist skal du som kunde være trygg på og stolt av å bruke bildene vi lager i boligmarkedsføringen din. Vi anser oss aldri ferdig med en leveranse før du er godt fornøyd.

Fotorealistike 3D-visualiseringer.
Ferdig bilde, korrigert iht. kundes tilbakemeldinger.

Vi har samarbeidet med en rekke aktører i eiendomsbransjen, både store og små, og vi har mange vellykkede prosjekter bak oss. Ta en titt på noen smakebiter i galleriet, og kontakt oss gjerne dersom du har et byggeprosjekt vi kan jobbe sammen om.

Kontakt oss