Hvordan kan 3D-visualisering brukes til storytelling?

Tilbake
Hvordan kan 3D-visualisering brukes til storytelling?

Når du skal kommunisere med potensielle kunder er det viktig å formidle budskap som griper tak i oppmerksomheten. Dette gjøres ofte best ved å skape gjenkjennelse og engasjement; positive egenskaper som gir mottaker en god magefølelse. Og spesielt viktig er det når du skal vise frem noens fremtidige hjem. Valg av bolig fordrer mange rasjonelle beslutninger, men til syvende og sist, hvor ofte er det ikke magefølelsen som avgjør hvilken som kjøpes?

Har du et boligprosjekt med en historie du har lyst til å fortelle? Ta kontakt, så hjelper vi deg formidle ditt budskap på en måte som gir den gode magefølelsen.

Vi vet hvordan vi berører

Historiefortelling kan være så mangt. For oss dreier det seg om å skape rom for at en gitt målgruppe skal kunne se seg selv i boligen vi visualiserer.

Sammen med deg identifiserer vi målgruppen(e) som skal nås, og hva det er ønskelig å fremheve ved den enkelte boenhet. Deretter finner våre 3D-artister virkemidlene som best formidler det ønskede budskapet. Det kan være lys og skygge som faller på bestemte måter, eller detaljer som retter seg direkte mot målgruppen vi har definert. Vi kan vise hvordan ettermiddagssolen påvirker lyset i stuen, eller plassere elementer som henleder tankene til personen eller familien som bor her.

Målet med alle våre visualiseringer er å trigge følelser hos den potensielle kjøper, og å spore til positive forestillinger om en tilværelse akkurat i denne boligen.

Historien ligger i detaljene

Storytelling i boligmarkedsføring dreier seg ikke nødvendigvis om store, overordnede narrativer. Det er ofte snakk om utdrag; en liten historie blant mange, men allikevel betydningsfull nok til at den gjør inntrykk og utgjør en forskjell. Det er her vår erfaring og kompetanse blir avgjørende. Vi ser hvilke deler av et boligprosjekt det kan skapes historier av. Og vi forteller dem på måter som treffer.

Et godt eksempel er Tiller Hageby i Trøndelag. Her ønsket vi å fremheve mulighetene som lå i prosjektets grøntarealer, og formidlet dette gjennom blant annet korte animasjoner som viste ulike måter uteområdene kunne utnyttes. Enkelt, men svært virkningsfullt.

Har du en historie å fortelle?

Som eiendomsutvikler, utbygger eller entreprenør er du med på å lage arenaer der personlige historier etterhvert skal utspille seg. Virkemidlene vi benytter i våre 3D-visualiseringer skaper assosiasjoner til disse. Dine potensielle kjøpere skal kunne se for seg en fremtid i boligen, allerede før den er bygget.

Vi er klare til å hjelpe med å fortelle de riktige historiene rundt ditt neste byggeprosjekt.

No items found.

Relaterte innlegg

Kontakt oss

Interessert i å snakke med oss?

Fyll ut skjemaet under og vi vil svare deg så fort som mulig.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.